σεμνός

σεμνός
-ή, -ό
επίρρ. -ά
1. ευπρεπής, σοβαρός: Σεμνοί τρόποι. – Σεμνή τελετή.
2. μετριόφρονας, ταπεινός, ντροπαλός: Σεμνός νέος. – Σεμνή γυναίκα.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • σεμνός — revered masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεμνός — ή, ό / σεμνός, ή, όν, ΝΜΑ σοβαρός, ευπρεπής, κόσμιος (α. «είναι σεμνός και συνετός νέος» β. «διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους», ΚΔ) νεοελλ. 1. συνεσταλμένος, ντροπαλός 2. συνετός, μετριόφρονας μσν. νέος, νεαρός, μικρός (ἅμα τῆς ἑαυτοῡ… …   Dictionary of Greek

  • σεμνότερον — σεμνός revered adverbial comp σεμνός revered masc acc comp sg σεμνός revered neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεμνοτάτων — σεμνός revered fem gen superl pl σεμνός revered masc/neut gen superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεμνοτέραις — σεμνός revered fem dat comp pl σεμνοτέρᾱͅς , σεμνός revered fem dat comp pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεμνοτέρων — σεμνός revered fem gen comp pl σεμνός revered masc/neut gen comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεμνοτέρως — σεμνός revered adverbial comp σεμνός revered masc acc comp pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεμνότατα — σεμνός revered adverbial superl σεμνός revered neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεμνότατον — σεμνός revered masc acc superl sg σεμνός revered neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεμναῖς — σεμνός revered fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”